9056
صاحب مزرعه ای که از عده ای مرغ تخم‌گذار نگهداری می‌کند؛ تصمیم می گیرد که ازین به بعد به جای فروش تخم ‌مرغ از دستگاهی برای تهیه (کیک) پای مرغ استفاده ...