1542
دنیل جونز که یک کارمند آرمان‌گرای FBI است، ماموریت پیدا میکند که در باره CIA در خصوص بازجویی‌های مربوط به 11 سپتامبر و نقش شکنجه در این بازجویی‌ها ...
عضویت و تماشا
تریلر