5590
جوجو که پسر نوجوانیست که در ارتش هیتلر خدمت میکند، متوجه میشود که مادرش دختری یهودی را در خانه پنهان کرده است. اون باید با احساسات وطن‌پرستانه شدید و ...