3730
در یک آرمان‌شهر که احساساتی وجود ندارد، دو نفر پس از بازیابی احساساتشان بعد از پشت سر گذاشتن یک بیماری مرموز، عاشق یکدیگر می شود و همین موضوع باعث ...