3056
داستان مربوط به یک زندانی ست که بعد از سی و پنج سال با قید و شرط از زندان انجماد خارج می‌شود و به محض خارج شدن دست به جنایات وحشیانه می‌زند. پلیس که ...