6618
مرد فقیر و تنگ‌دستی به نام بیلو در روستایی زندگی می کند تا اینکه دوست دوران کودکی او که حالا بازیگر مشهوری شده به آنجا می‌آید …