7309
پس از کشف یک توطئه عظیم و غیر منتظره ، یک کارآگاه اداره پلیس نیویورک، تلاشی را برای به دام انداختن دو جنایتکار که به اتهام قتل افسران پلیس، تحت تعقیب ...