3263
مردی ثروتمند به نام «چارلز مورس» در سفری به آلاسکا از فکر این که همسرش، «میکی» و «باب گرین»یک‌دیگر را دوست دارند، رنج می‌برد. تا این که هواپیمای حامل ...