7286
یک تیرانداز ماهر برای مدتی است که در آرامش زندگی می‌کند، تا اینکه از یک نقشه ترور مطلع می‌شود. اکنون او که متهم اصلی این ترور شناخته شده است، تصمیم ...