3926
پلیسی به نام "دنی کلت" ، که به قتل رسیده است ، دوباره به زندگی باز می‌گردد و در ظاهر قهرمانی معروف به نام «شبح» به مبارزه با خلافکاران می‌پردازد و…