2898
این فیلم روایتگر زندگی جوان کارگری است که در جریان یک اعتصاب متهم شده و به دادگاه احضار می‌گردد. او برای رهایی ازین ورطه ناچار به انکار فعالیت‌هایش ...
عضویت و تماشا
تریلر