8982
در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم و در سال 1940 و در خلال حملات هوایی ژاپن ، یک گروه پنج نفره ی چینی سعی در محافظت از ماشین مهم ارتش در چانگکینگ داشتند که...
عضویت و تماشا
تریلر