21271
پسری دبیرستانی به نام ایچیگو ، که توانایی دیدن ارواح را دارد. زندگی وی پس از برخورد با یک شینیگامی یا روح مرگ به کلی دگرگون می‌شود. او پس از بدست ...
عضویت و تماشا
تریلر