3532
کاجی که یک صلح‌طلب ژاپنی است، امیدوار است که کارش به عنوان مدیر یک معدن، او را از سربازی معاف کند. وی تصمیم می‌گیرد به عنوان یک پروژه جدید، وضعیت ...
عضویت و تماشا
تریلر