1703
فیلم بر اساس داستان زندگی سرتسه خاما، پادشاه بوتسوانا ساخته شده است. وی که یک پادشاه سیاهپوست بود، در دهه 40 با یک زن سفید پوست انگلیسی به نام روث ...
عضویت و تماشا
تریلر