8567
فرانک کستل که یک کهنه سرباز نیروی دریایی است، بعد از اینکه خانواده‌اش به قتل می‌رسد، تصمیم میگیرد که خودش عدالت را برای خانواد‌ه‌اش برقرار کند. او نام...