21333
در زمان حکومت استعماری زاپن، 400 کارگر کره‌ای برای کار سخت بر روی معادن زغال سنگ به جزیره هاشیما یا جزیره جنگی فرستاده می‌شوند. پس از مدتی این 400 ...
عضویت و تماشا
تریلر