1746
در سال 1926، وقتی آگاتا کریستی جوان بود، تصمیم می‌گیرد به جای نوشتن، یک معمای قتل واقعی را حل کند و ...
عضویت و تماشا
تریلر