17906
پس از اینکه نامزد کارآگاه خصوصی کیم سو هون به قتل می‌رسد، او برای پیدا کردن قاتل دچار وسواس شدیدی شده و سعی در یافتن او و گرفتن انتقام شدید از او دارد...
عضویت و تماشا
تریلر